Empress

Få mer ut av livet

Jeg tilbyr:

 • Veiledningstimer
 • Workshops om Overlevelsesarketypene
 • Workshops om Arketypene

 • Ta kontakt så finner vi sammen ut hva som passer for deg.

  I veiledningssammenheng er det tre måter å bruke verktøyet på.

  Det første er et «Fødselshjul», som er din «kontrakt» inn i livet som voksen. Denne viser dine arketyper, og i hvilket livsområde den enkelte hovedsakelig gjør seg gjeldende. Den kan vise det dine generelle utfordringer, og hvordan du kan jobbe med disse. Til dette ar

  beidet kreves det at man først gjør jobben og finner frem til sine 12 arketyper. Så har vi en veiledningstime for å tolke og sette det som fremkommer i sammenheng. Dersom du finner at det blir vanskelig å finne dine tolv, så kan jeg hjelpe deg med dette også.


  I livet komme inn i alle slags situasjoner som vi ser som utfordringer. Noen av dem ta

  kler vi veldig greit. Andre situasjoner opplever vi at vi ikke har redskapene, eller nok oversikt, til å gå riktig inn i. Det kan også dreie seg om hvordan man skal kunne komme seg videre. Det å lage et «Hjul for forandring» vil være nyttig for å få en oversikt over arketypene, ressursene man allerede har, og hvordan de fordeler seg i denne situasjonen. Samtidig kan man finne hvilke andre ressurser 

  du har tilgjengelig, og som kan hjelpe deg i denne situasjonen. Teorien er at underbevisstheten vår allerede «vet» dette, og at vi kan spille på denne for å få klarhet. Her anbefales en veiledningstime for å sette opp hjulet, og så, avhengig av kompleksiteten, en til to timer gjennom prosessen.

  Mange opplever at vi har sider ved oss selv som vi trenger hjelp til å få bedre kontroll over. Det kan være en avhengighet, en situasjon vi vet at krever lang tids jobbing for å få løst, eller relasjoner vi har til oss selv eller andre som vi trenger å bearbeide. Da vil det være nyttig med et hjul for «Ett år for forandring». Dette er en tid man går inn i seg selv, jobber med sine «gamle» arketyper/ mønstre, og forsøker å sette inn nye. Det er en jobb som tar tid, men å forandre egne mønstre vil alltid kreve tid og innsats. I denne jobb

  en anbefales en veiledningstime i måneden for å få hjelp til å se mønstrene og finne nye veier videre.

  Uansett hva man velger, hvilken type hjelp man trenger, må man starte med å finne sine 12 arketyper. Så tar vi utgangspunkt i disse og jobber videre. Dersom dette virker overveldende så kan jeg hjelpe med dette. Ta kontakt

  , så avtaler vi.

  Her er oppskriften:  

  1    Finn dine arketyper.

  Alle har vi de fire Overlevelsesarketypene; Barn, Offer, Prostituert og Sabotør. Barnet har mange utgaver, og noen ganger kan vi føle at vi har flere. Velg den som ligger nærmest. Den som «snakker høyest»

  2    I tillegg har du dine helt egne åtte.

  Gå inn på Arketyper og finn dine åtte. Les igjennom listen og noter deg de du tenker deg. Se over igjen og ikke ta en avgjørelse før du har lest igjennom hele. Ofte kan det være lurt å spørre noen som kjenner deg. De vil kanskje se andre enn dem du selv har sett. Bli ikke fornærmet om noen gir deg en du ikke i utgangspunktet liker. Det kan være at den siden ved deg du ikke liker, og helst ikke vil vedkjenne deg, er en viktig brikke til å se HELE deg.  

  3    Så kan du ta kontakt med meg. 

  Jeg kan hjelpe deg vid

  ere. 

  Trenger du hjelp til å finne dine egne arketyper, kan vi avtale tid for dette.