Empress

Få mer ut av livet

Hva er arketyper

Har du noen gang følt deg som et Offer, en som saboterer sitt eget liv, eller kjenner du barnet i deg ta over noen ganger?

Det er Arketyper som er en del av deg. Du ser dem i deg selv, og du leser dem i andre. Sett en «Dronning» på gaten, en «Evig gutt» eller en «Drømmer»? De er «tankemønstre» som er blitt en del av personligheten.

Vi har dem alle sammen. Det er mange ulike utgaver, Kriger, Advokat, Gambler, Vampyr, Gudinne. De er dine ressurser og dine svakheter på en gang. Det disse vi jobber med. Vi finner nye måter å bruke dem på, lager nye veier å gå.


Vi har alle, i følge teorien til amerikaneren Caroline Myss, minst 12 arketyper som vi har tatt med oss fra tidlig barndom, til og med ung voksen. Disse er resultater av hvordan vi valgte å løse konfliktene fra vår tidlige utvikling og til ung voksen. Disse danner igjen utgangspunkt for hvordan vi ser vårt liv, og hvordan vi forholder oss til det. Det har vært arketyper som har hjulpet oss i mange situasjoner, men det er ikke alltid at vi bruker dem hensiktsmessig.

Hvilke er dine 12, og hvordan påvirker de måten du møter konflikter? Hva er dine største utfordringer?


Jeg kan hjelpe deg å bruke disse, dine egne arketyper, og noen andre, til å hjelpe deg å møte utfordringer du står overfor i livet.

Det finnes fire arketyper som vi alle har til felles, de kalles Overlevelses-arketyper, og de er disse som sikrer overlevelsen vår. Disse er: Offer, Sabotør, Barn og Prostituert. Barnet kommer i ulike utgaver. Det er viktig å finne sitt riktige barn. Disse er felles for alle mennesker, og er de ulike «modus» som sikrer vår overlevelse.

I tillegg har vi åtte andre som har vært med oss gjennom livet. Noen kom tidlig i barndommen, mens andre utviklet vi senere. Alle arketyper har en lys- og en skyggeside. 

Kanskje kjenner du igjen begge, eller tenker du at du for det meste har vært i kontakt med den ene siden. Arketypen har dem begge, og de har kanskje også vært til stede, uten at du har registrert det selv. Kanskje dine nærmeste har? 

Se om du kan finne dine åtte. Les og plukk ut de som kjennes riktige. Ikke tell før du er ferdig. Gå så igjennom en gang til for å forsikre deg om at du har funnet de riktige åtte.

  

Teorien bak

Arketyper er, ifølge den sveitsiske psykiateren Carl Jung, universelle bilder eller figurer, og de fleste har eksistert siden de tidligste tider. De kan kalles «kollektive representasjoner». De viser til symbolske representasjoner av forhold som ligger inne i oss og rundt oss, og som er en del av vårt kollektive ubevisste (Jung), det vi alle mennesker har en felles kunnskap om, som vi ikke er bevisst at vi har.

Et velkjent uttrykk for arketypene finner vi i myter og eventyr. Myter og eventyr er viser psykiske fenomener som viser til sjelens vandringer. Sommer, vinter, høst, vår, er ikke bare årstider, men de er også symbolske uttrykk for det indre, ubevisste dramaet som skjer med psyken, og som vi får tilgang til ved å bruke bildene «naturens gang».

I eventyr og myter treffer vi mange «figurer» som vi kjenner igjen, og som representerer ikke bare en figur, men også et handlingsmønster, en historie i seg selv som vi gjenkjenner. Gjennom livet har vi møtt utfordringer som vi løste for første gang. Gikk det greit, fortsatte vi å bruke denne metoden, og gjennom dette, tok vi på oss en rolle som passet, vi gikk inn i en historie, brukte noe fra vår tidligere historie, og satte inn denne nye brikken, fortsatte og ble historien. Vi gikk inn i en Arketype.

Det er disse vi bruker i samtalene.