Empress

Få mer ut av livet

Slik gjør vi det.

Send meg en mail, eller melding på facebook, og så avtaler vi en kort gratis telefonsamtale hvor jeg ringer. Under denne snakker vi litt om hvor du er i livet, og du skisserer hva du ønsker. Så lager vi en avtale om å møtes. Dette kan også være på nettet, dersom det er mer praktisk.

I veiledningssamtalen ser vi på dine arketyper, og setter disse inn i den sammenhengen du ønsker å få hjelp til. I samtalen bruker vi bilder for å få arketypene mer konkret frem, slik at du lettere kan forholde deg til disse sidene av deg selv. 

Etter samtalen vil jeg sende med deg en oversikt over hvordan arketypene dine fordeler seg i dine ulike livsområder, og en kort skriftlig oppsummering. Da kan vi avtale ny veiledning, eller du kontakter meg igjen når du er klar.