Empress

Få mer ut av livet

Arketypene

Arketypene er her delt inn i «familier» . Det er arketyper som har ulike ting til felles.

Vi har alle de fire arketypene fra overlevelsesfamilien, men du må finne ut hvilken type barn du har i deg. Finn ut hva slags Barn du er.

Ellers har vi åtte av de andre arketypene. Les igjennom og finn dine.

 

Overlevelsesfamilien

Alle har vi i oss viljen til overlevelse, og det er fire arketyper som sørger for overlevelse. Alle har vi disse arketypene, selv om vi kanskje ikke ser på dem som spesielt smigrende, er de helt nødvendige for at vi skal kunne, faktisk, overleve.

Offer

Offeret gjør oss klar over at vi nå trer inn i en farlig situasjon, hvor vi står i fare for å miste kraften vår, eller som potensielt kan gjøre oss til et offer. Offerets jobb er å ta vare på vår selvtillit. «Det er urettferdig!» sier barn, og opplever seg som offer for andres misbruk av makt, de føler seg fratatt sin egen. Det var kanskje da vi første gang opplevde Offeret. Eller det var da vi virkelig ble et offer, for foreldres frustrasjon over egen tilkortkommenhet, og ble slått. 

Som Offer kan vi bli inaktive av frykt for å miste kraften. Vi kan også velge å se oss selv som Offer for andres overgrep. «Det er synd på meg.» Man kan velge å være i den rollen, fremheve den for andre, for å få sympati. Offerrollen kan bli en vi støtter oss på for å ha en unnskyldning for IKKE å handle. Den er heller ikke i stand til å sette grenser for seg selv, men lar seg gå i fellen, gang på gang.

 

Sabotør

Sabotøren viser oss valgene våre, og derfor svært viktig for livet vårt. Sabotøren viser oss de områdene av livet hvor vi er redde for å lykkes, og mislykkes. Sabotøren er den som forteller oss, med de beste intensjoner, at dette er ikke noe vi skal prøve for hardt på, for det kan gå galt, og hvem vet hva som da vil skje. Den forteller oss samtidig, at dette kan gå riktig bra, og det kan være like skummelt, for hvem vet hva som da vil skje. Sabotøren er altså den delen av oss som viser oss at vi har større potensiale enn det vi bruker nå. Denne "kraften" i oss kan få oss til å gripe muligheten, eller den kan få oss til å snu ryggen til, og bli i det trygge vante.

Når Sabotøren kommer på banen må vi være på vakt, for da er det store ting i nærheten, og vi har noen viktige valg å gjøre. Forandring kan komme, det er det som er Sabotørens stemme.

 

Prostituert

Prostituert selger kroppen for å få midler til overlevelse. I denne sammenhengen selger Prostituert viktige prinsipper, verdier, moral eller integritet for overlevelse. Overlevelse her blir muligheten for å få goder, eller å unngå ubehag. På den måten er hun en test på troen. Hvis du tror på den du er, på det du gjør, på universet, så kan du ikke kjøpes.

Det å selge seg selv har ulike fasetter, det kan handle om å gi opp prinsipper, ignorere åpenbare talenter, undertrykke følelser, skifte tro, tie om urettferdighet av redsel for å miste goder, eller for å få goder. Men har man tro på den man er, det gode i prinsippene eller styrken i at dette er det rette, så vil man ikke gi det opp, men være tro mot det. Det er disse konfliktene Prostituert viser oss. 

 

Barnet

Dette er den uskyldige delen av oss, den som er leken, uansvarlig og kjærlig med dem vi er glade i. Den representerer ønsket og behovet for trygghet, nærende omsorg, for familie. Som vokter av uskylden vil barnet hjelpe til med å hele og reparere noe av det som kan ha vært vanskelig. Spør ditt indre barn hva det trenger for å heles, føle seg næret og beskyttet. Barnet kan inspirere deg til å se utenfor de voksne «grensene», utforske eventyret «Deg selv».

Men et barn er ikke kun et barn, det har så mange aspekter, helt avhengig av typen barndom man har hatt eller hvor man har funnet kraft og glede. Derfor er denne arketypen mer sammensatt en de andre Overlevelsesarketypene. Finn din av dem som følger under.

Forlatt barn: Dette er barnet som aldri følte at det passet inn i familien, kanskje var det forsterhjemsbarn, eller følte seg forlatt av foreldrene av en eller annen grunn. Det har lært uavhengighet, å klare seg selv. Å overleve er noe det har lært. Men følelsen av forlatthet kan også ha hindret barnet i å bli helt modent. Det kan også få det til å søke andre «familier», eller erstatninger for familien på usunne steder. Det kan få barnet til å melde seg inn i grupper som gir følelse av tilhørighet.

Naturbarn: Dette er barnet som alltid har hatt en tett tilknytning til naturen, til dyr og blomster, trær. Det kan se ut til å kommunisere med naturen og kreftene i denne. Det å ha nære vennskapsbånd og stor omsorg til og for dyr, vil være naturlig for dette barnet. Men naturbarnet kan også dersom det blir skuffet vise stor grusomhet mot dyr, eller miljøet. Det vil skade det som skuffet, eller la sinnet gå utover andre som ikke kan ta igjen, men som vil kunne føle barnets smerte.

Såret barn: Dette er barnet som ble såret eller mishandlet som barn. Gjennom disse opplevelsene vil medfølelsen for andre sårede barn, og ønsket om å hjelpe andre i samme situasjon, våkne. Gjennom dette vil også veien til å lære tilgivelse ligge åpen. Tilgivelse er veien til å heles. Men ved å ha blitt mishandlet vil dette barnet også kunne fortsette mishandlingen av seg selv, ved å fortelle seg selv negative ting, utsette seg selv for mishandling. Det vil kunne skylde på andre for egne dysfunksjonelle forhold, og nekte å tilgi.

Magisk barn: Dette barnet er det som ser det magiske og vakre i alt rundt seg. Det ser det vakre i alle ting, og tror at alt er mulig. Det kan få andre rundt seg til også å se dette. Men dette barnet kan gjennom dette få ideer om at det ikke skal være nødvendig å gjøre noe for å få ting til å skje, at utvikling og vekst bare skjer av seg selv. Derfor har det også i seg muligheten for depresjon og pessimisme, etter å ha mistet illusjonene om magi. Ingenting kommer av seg selv.

 

Evig barn: Dette barnet er det som ikke vil bli voksent. Det vil være barn for resten av livet. Det vil leke og ha det gøy, det vil være ung i kropp og sinn. Det har evnen til å se ting med nye øyne, på andre måter. Hver dag er en ny mulighet. Men dette er også barnet som ikke vil ta ansvar, bli voksen. Det er avhengig av andre for å få betalt regninger, for å utføre det hverdagen krever. Det kan føle avhengighet av andre for å føle seg trygg.Guddommelig barn: Her er det rene og uskyldige barnet, det som tror på det som blir fortalt, og som tror at hver ny dag er en gave. Som tror at alt vil bli tilgitt, og som selv tilgir alt. Men dette barnet kan ved dette også være helt ute av stand til å beskytte seg mot andre angrep. Det har ikke evnen til å ta igjen, og forstår ikke at slikt kan skje. 


Feminine familie:


Mor

Mor er urkraften i kvinnen. Det er den som er tålmodig, gir næring og er et oppkomme av grenseløs kjærlighet. Det er selve gleden over å gi liv, morskjærlighet. Den gode mor tilgir bestandig sine barn, og setter dem alltid før sine egne behov. Men Mor kan også være den som forlater sine barn, som kveler dem med kjærlighet, som gir dem dårlig samvittighet og som kun gir kjærlighet dersom de «har fortjent» det. Eksempler på mødre fra historiene er Jomfru Maria og Kali. Mor kan både være skremmende og utrolig vakker. Arketypen Mor behøver ikke være en mor selv, men ha som «livsoppgave» å ta vare på, gi næring til, og bringe frem til fullt liv.

 

Dronning

Dronningen er den som har makten ved hoffet. Hun har ikke selv makten i riket, men er den utvalgte blant kvinner, og har Kongens øre. Hun kan vi beskyttelse, gaver og fordeler, men også ta dem tilbake. Hun er ingen romantisk figur, men en som vitner om makt. Dronningen blir ofte fremstilt som den onde dronningen. Det er hun som krever respekt og ærbødighet fra dem rundt seg, og får hun den ikke kan det gå ille. Den onde dronningen kjenner vi fra utallige historier, som f.eks Snehvit.  

 


Gudinne

Gudinnen er det feminine uttrykket for visdom, naturen, livskraften og sensualiteten. Det finnes et utall av gudinner, både i Åsatroen, gresk mytologi og de fleste andre kulturer. De er alle uttrykk for det feminine. Fruktbarhetsgudinner, visdom, krig og jakt, hus og hjem, man finner gudinner for det meste. Gå gjerne igjennom og se om du kan finne en for deg. Her er noen eksempler: Diana (jakten og husdyrene, fødsel), Athene (strategi, krig og visdom, jomfruelighet), Venus (kjærlighet, skjønnhet, fertilitet og seier), Frøya (kjærlighet, fruktbarhet, krig og død), Kali (ødeleggelse, transformasjon fra noe bestående til noe nytt), og Hera (kvinner og ekteskap, sjalusi).

 

Damsel

Dette er den kvinnen som ikke ser noe galt i en romanse, og som gjerne legger opp til en. Hun er ikke avhengig av at andre tar initiativet, og kan fint klare ting selv. Hun er helt innforstått med egne evner, og vet at hun klarer seg selv (men det skader jo ikke hvis noen VIL hjelpe). Men så er det den som vi ofte forbinder med «Damsel in distress», hun som står ved veikanten og forsøker å se hjelpeløs ut, slik at noen kan skifte det hjulet for henne. Det er kvinnen som venter på en Ridder for å ordne opp. Problemet er bare at Ridderen ofte har annet å gjøre. Da kan denne damen bli sittende uten å løfte en velmanikyrert finger, mens tiden går.

  

Jomfru

Jomfruen er symbolet på renhet og helhet, både i hjerte og ånd. Jomfruen er den som ønsker å være seg selv, som ikke vil bli splittet av ulike behov eller forventninger. Denne arketypen er organisert og nøyaktig. Det er helhet og oversiktlighet som er viktig. Men Jomfruen kan også være en redsel for intime forhold. Ikke nødvendigvis seksuelle forhold, men for selve intimiteten, det at noen kommer nær, forventningen om å måtte dele.

  

Maskuline familie:

Konge

Først i denne familien er kongen. Dette er den som har kontrollen, som står for det opplyste, gode lederskapet. Kongen har ansvar for, og bidrar, til velstand i riket. Kongen har rådgivere, men tar alle avgjørelser selv. Det er han som «eier» riket, og som må verne og øke dets velstand. Han utviser klokskap og til tider mot. I den andre enden av skalaen finner vi den gale kongen, han som behandler riket som sin lekegrind, og innbyggerne som sine slaver. Han krever og styrer uten grenser for sine egne impulser. Egoisme og grusomhet han være resultatet. Denne kongen finner vi som «Prins Johan» i Robin Hood eller som Henrik 8. Forståelse av denne ligger i behovet for å lede og styre et kongerike.

 

Far

Dette er den som skaper, opprettholder og støtter liv. Som en far som gir liv og som bidrar til å holde liv i barna sine. Det er tryggheten og støtten gjennom livet, det er familiefaren, den som sørger for «stammen». Far veileder og guider barna sine gjennom barndom og ungdom, og forteller om familiens historie, om hvordan den kom dit den er nå. Far er den som er bærer av tradisjoner. Men det er også Far som misbruker denne makten. Den diktatoriske faren, den som holder familien fanget i frykt. For å forstå denne kan vi se på evnen til å lede gjennom tydelighet og omsorg.

 

Prins

Prinsen er en romantisk karakter. Den har ikke selv makt, men har potensiell makt. Den har noe uskyldig ved seg, samtidig som den er klar over at det snart vil kunne skje noe som vil gjøre at man kommer til makt. Prinsen har fremtidsutsikter, og vet å bruke dem til å forføre, til å skaffe seg posisjon eller å heve seg selv over andre. Prinsen er en som bistår kongen, og som lett kan skaffe seg «gode forbindelser» til senere bruk. Forståelse av denne går gjennom «Det blir snart min tur».

  

Ridder

Ridderen har sverget lojalitet til kongen, og har derfor assosiert makt. Han er kongens mann, og han er lojal, opptatt av ære og ærbarhet (både hos seg selv og sin partner). Det er en romantisk karakter som er ute etter å svinge opp med «drager» for å redde prinsessen. Ridderen kan gå igjennom ild og vann for idealet. Men hva skjer dersom Ridderen har sverget lojalitet til en destruktiv hersker eller prinsipper? Da vil Ridderen gjøre det samme, men med negativt fortegn. Han vil fremdeles gjøre det som er forventet, om det er å brenne regnskoger eller "slakte" selskaper for kortsiktig profitt. Det er ingen ærerik hjemkomst som venter, men et ord er et ord. Ridderen blir desillusjonert. Han har kanskje noen romantiske tanker om at det blir bra tilslutt likevel.

 

Kriger

Hos krigeren ser vi forsvaret i full utrustning. Det er styrke, ferdighet, disiplin og viljestyrke, heltemot, ro, og en villighet til å ofre seg selv, beseire egoet. Det vil være evnen og viljen til å forsvare "landets", egne rettigheter. Den er linket til uovervinnelighet og lojalitet. For mannen kan den representere virilitet og fysisk styrke. Krigeren forsvarer når angrepet kommer, den følger reglene for krig. Men den kan også forlate alle etiske prinsipper og sloss for å vinne uansett kostnad. Angrep på uskyldige, eller på dem som kanskje kan utgjøre en trussel. Kostnader regnes ikke med når det kommer til andre, deres smerte regnes ikke, det blir å vinne for å vinne.

 


Elsker

Elskeren er ikke bare romantisk, men kan sees i alle som viser steke følelser og hengivenhet. Man kan være en elsker av musikk, natur, hagearbeid, fotball. Alle er vi elskere innimellom, men Elskeren som arketype har man om denne er en drivende del av livet. Den er i stor grad knyttet til selvtilliten. En Elsker er ikke redd for at kjærligheten ikke blir gjengjeldt. Den bare elsker, og er dermed også i stand til å elske seg selv. Man kan fint ha Elskeren som en del av sin personlighet, men fordi man har lav selvtillit, tør man ikke se den. Elskeren er positiv så lenge den ikke går over til å bli eiesyk, og til å skade andre. Den kan bli selv-destruktiv i sin altoppslukenhet.

 

Don Juan

Don Juan er en elsker, men en ustadig sådan. Han er forelsket hver gang, inderlig. Så glipper oppmerksomheten, og en ny forelskelse dukker opp. Han er forførende i sin forelskelse. Alle liker å være i fokus for en så stormende forelskelse. Dette er den positive siden. Den andre er der Don Juan bruker sin evne til forførelse for sine helt egne formål, ofte skjulte, også for ham selv. Han forfører og bruker denne kraften for seg selv.


Narren

Narren er en gammel figur, fra Europas hoff. Narren var den som satt nær kongen og som kunne komme med kommentarer til det som skjedde. Ofte var det for å få kongen til å le, men også for med humor å vise en annen side av det som ble sagt eller gjort. Narren forteller sannheten, men bruker humor og klokskap for å få den frem. Narren kunne få kongen til å le, den kunne selv både gråte og le, og bar ofte maske. Narrens skygge bruker humor til å skade heller enn å frigjøre, for å tilsløre, heller enn å avsløre. Da vil den helst ikke stå for følelsene sine. 


Gudommelige familie:

Gud

Dette er det mannlige motstykke til Gudinnen. Det er den som medfølende og vennligsinnet på en altruistisk måte, utfra kjærlighet til menneskeheten. Det strekker seg ikke kun til egen familie, men til alt. Dette er den som ser og gjenkjenner den evige kraften i seg selv og i andre. Men en gud kan også være despotisk, tyrannisk og bruke sin fysiske tiltrekning til å få det han vil, uten å returnere følelsene. Guder kommer i mange utgaver som Odin (Gudenes høvding, krig, trolldom, skaldekunst), Tor (skulle opprettholde verdensordenen, værgud), Zevs (Gudenes konge, fører tilsyn med Universet), Osiris (gud for etterlivet, for overgang, oppstandelse og fornyelse), Manitou (Den høyeste guden, skapergud, livgiver), Shiva (Ødeleggeren, dansens og yogaens gud) Bacchus (fruktbarhet, vin og ekstase)

 

Messias

Messias er den som ønsker å tjene menneskeheten med ydmykhet og gjennom sine gjerninger. Dette kan være en vanskelig arketype, og mange som har hatt denne har gått så opp i den at man har blitt «gal», og begynt å høre stemmer. Det er en fare for at man kan få overdreven tro på hva man faktisk kan utrette, og at man får en ide om at det kun er sin egen vei som er den rette.

 

Munk/ Nonne

Disse har som oppgave å være i bønn, be for mennesker for samfunn, for verden, konstant, slik at andre slipper. Denne arketypen er opptatt av en idé, eller tro så inderlig at man går helt opp i den og forsaker alt annet. Om man bor i et kloster er ikke viktig, men at man har sin idé/ tro som man setter foran alt annet. Sølibat er ikke det avgjørende. Når man er så ensrettet, eller går så fullstendig opp i en idé er faren at man kan fordømme andre for ikke å gjøre det samme, tenke og opptre på samme måte. Mennesker som er opptatt av den mer praktiske ellers jordiske siden ved tilværelsen vil man kanskje se ned på.

 

Prest

Presten rolle er å tilrettelegge for menighetens tilbedelse. Har man denne i sin samling av arketyper er man en tilrettelegger for andres arbeid, tilbedelse, virksomhet. Presten skal være den som viser veien til de høyeste sfærer av tilværelsen. Kanskje er man en kanal for spirituell energi. I denne situasjonen får man ofte mye tillit, og denne kan det være lett å misbruke. Misbruke fysisk eller ved å bli så blendet av sin egen rolle at man setter seg selv som midtpunkt, og ikke dem man skal være en tilrettelegger for, eller ideene/ troen som skal formidles. Da blir man selv den som skal tilbes.

 

Martyr

En martyr er et vitne, for seg selv, en idé eller for Gud. Å være et vitne er å stå opp for noe, fortelle om, uansett konsekvensene – om det så er døden. Å stå frem som seg selv kan være noe av det vanskeligste, å stå frem for en sak så tydelig at man kan bli et offer for denne, er ofte noe som blir sett på med beundring. Men Martyr kan også bli selvrettferdige på en negativ måte. «Se hva jeg gjør for deg, jeg lider for dere. Hva med litt takknemlighet?» Den «lidende» er en ingen liker å ha rundt seg.

 

Samaritan

Historien forteller om en mann som på veien så en fiende, ranet og slått, liggende i veikanten. I stedet for å gå forbi, fikk han bragt mannen til et sted hvor han kunne få pleie, og betalte selv alt sammen. Samaritanen er den som hjelper andre uten tanke for egen vinning, eller for takknemlighet, men fordi det er nødvendig. Disse andre er alltid noen man egentlig helst ville ignorere. Noen man ikke vil se. Det å ha så stor medfølelse med mennesker som en Samaritan er stort. Faren er at man egentlig vil ha aksept, takknemlighet og «klapp på skulderen» for det man gjør for den andre.

 

Engel

«Du er en engel», sier vi, og mener at «Du bare er der med det jeg trenger, når jeg trenger det, uten at jeg behøver å be om det. Du forstår meg, og hvordan jeg har det.» Det er en engel. En som hjelper uten å vente noe tilbake. Har man denne arketypen så er det slik man er. En som stiller opp uten å tenke over det. Men selv denne kan ha en skyggeside. Man kan opptre som en engel og dermed forlede andre til å tro at man ikke har noen baktanke. Man kan også få andre til å tro at man er i kontakt med engler.

 


Sjaman

Sjamaner har eksistert så lenge mennesker har kommunisert, levd med hverandre i naturen. Denne kan se det guddommelig manifestere seg gjennom krefter i mennesket, dyrene og i det som skjer imellom oss. Den kan forløse disse kreftene og dermed helbrede mennesket eller stammen. Gjennom dette vil den også ha tilgang til de mørke kreftene, og sette disse i spill. 


Visdomsfamilien

:

Lærer

Lærer er den som kan kommunisere kunnskap, visdom og erfaringer, og legge til rette for læring av dette. Den inspirerer og gir tro på at "Dette kan jeg klare". Den er Lærer som aldri kan slutte å lære bort, som MÅ fortelle om hva og hvordan. Dette er den gode læreren. Den andre er den som manipulerer og mobber studenten, som får dem til å føle seg små og verdiløse. Det kan også være å lære bort negative holdninger og destruktive ferdigheter.

 

Student

Dette er den som aldri blir ferdig med å lære. Lærere blir heller ikke ferdig med å lære, men har gått videre. Dette er den evige studenten, som aldri får nok, som vet at det fremdeles er så mye man ikke kan. Det er ydmykhet og livslang læring. Skyggesiden er en uvilje eller redsel, for å omsette teoretisk kunnskap til praktisk handling, det å måtte møte livet med det man har. Å måtte møte virkeligheten, og å stå i det med den man er, kan føles skummelt. 

 

Søker

En som søker er på leting etter ny kunnskap, etter sannheten. Hva ligger bak, hva er årsaken, hvordan kan dette skje. Forskere er søkere etter sannheter. Søkerens skyggeside leter og leter. Selv om Søkeren har funnet sannheten, vil man ikke akseptere denne, men leter videre etter alternativer. Tilslutt har man gått seg vill, eller er mer forvirret enn før man startet.

 

Eremitt

Eremitten foretrekker, eller trenger, ensomheten i hulen. Der kan den være alene med tankene sine, med filosoferingen, eller for å finne tilbake til seg selv. Det å ha tid for seg selv kan alle trenge, men Eremitten tar dette lengre. Det er noe av det viktigste ved tilværelsen, og ensomheten søkes, og beskyttes. Eremittens skygge er den som trekker seg vekk i redsel for å bli bedømt av andre, eller for å slippe å hjelpe der det trenges. Noen vil helst ikke dele, men vil ha  kunnskap og kloke tanker for seg selv.

 

Guide

Guide er en lærer på det spirituelle planet. Ikke nødvendigvis i de etablerte religionene, men som en som viser Guds storhet gjennom egne opplevelser. En Guide bærer visdommen inni seg med ydmykhet. Skyggen er der hvor det finansielle aspektet overskygger det å gi spirituell innsikt.

 

Mentor

En mentor er en som viser veien for dem han har tatt til seg, for å lære dem, og for å ta vare på dere læring. Mentor er en som har vært på den veien før, og som kjenner til alle humpene og svingene, og som vet hva utfordringene består i. Det viktige for en Mentor er å la lærlingen få gå veien selv, og gi slipp når lærlingen er der at den kan klare resten selv. Skyggesiden vil ikke gi slipp på lærlingen. Den kan også komme til å gi falske instruksjoner slik at lærlingen går feil, eller snubler, slik at den må tilbake til start.

 

Alkymist

Vi har hørt om alkymisten som ville gjøre bly om til gull ved å finne opp «De vises sten». Den virkelige alkymien var forløperen for dagens kjemi og annen forskning. Målet for en alkymist er å transformere til noe større eller bedre. Å finne svaret på Universets gåter, å gå opp i en renere, større, enhet. Man tar ulike ingredienser, blander dem og får frem noe annet og bedre. Har man gjort dette, i en eller annen form, gjennom mye av livet, har man en Alkymist. De negative sidene ved alkymien er misbruk av de kreftene man bli kjent med gjennom praksisen til å skade eller eksklusivt til egen vinning. 


Mystiker

Mystiker er den som

 

gjennom intens spirituell praksis har et uvanlig nært forhold til Gud, som ser Gud i alt og alle hendelser. Faren er at dette er noe man tror man har, og at det i stedet er «stemmene i hodet» som spiller et puss.


Historieforteller

 

Dette er den som alltid forteller en historie for å få frem et poeng. Disse opplever liver gjennom «historier» som viser hvordan og hvorfor. Erfaringer lagres som historier og fortelles også gjennom disse. H. C. Andersen og Alf Prøysen er eksempler på mennesker som så livet gjennom historier. Deres fortellinger har mange lag, og dyp visdom. De kunne også fortelle dem. Historiefortellerens skygge er å fortelle, eller lage, historier som skader, eller som forherliger ondskap.Dommer

En dommer er en som har visdom. I dagens samfunn blir ikke dommer med en gang, men kun etter lang tids praksis. Den opparbeidede visdommen tar Dommeren med seg inn i rettssalen hvor man hører både forsvar og aktor, og så tar en beslutning basert på det som er kommet frem, og på erfaring og medfølelse. Dommeren er den som har kontroll i salen, og som utøver denne makten med visdom. Det er i Dommeren skyggene vi ser den destruktive kritikken vi kan gi oss selv, eller andre. Det er der vi ser misbruk av embedet til å fremme egne forhold. 


Healerfamilien

:

Healer

Healer er den som gjennom livet har hatt et driv til å hjelpe andre med å lege kropp, sinn og ånd. Healeren har alltid hatt denne muligheten til å bidra inn i andres liv som en igangsetter av en legende prosess. Det kan være som lege, eller som spesialpedagog, psykolog eller som healer. Man behøver ikke jobbe som dette, men ha denne kapasiteten i seg. Det er ønsket om å kunne bidra til dette som, i dette tilfellet, gjør at man kan ta med Healer inn i sin krets. En Såret Healer er den som kan hjelpe andre fordi den har opplevet alt på seg selv, i sin egen prosess. Såret Healer har vansker med å heale seg selv og sin egen prosess. Healeren skygge er ønsket om å kunne dra egne fordeler av andres behov for å leges. Det kan være ved å tilby noe som ikke er mulig å få til, eller det kan være å gi falske håp, og ta store pengesummer for det. 

 

Redningsmann

Her har vi alle nødetatene under ett. Dette er den som alltid kommer til unnsetning i en krise, den som rykker ut, og som alltid vet hva som skal gjøres. Å motta takk har man ikke tid til. Man skal videre å redde noen andre som trenger hjelp. Man kan se for seg en brannmann som rykker ut, klarerer og slukker flammer, organiserer andre til å ta seg av det som går på sikring av området, og når man er ferdig, reiser videre. I de periodene ingen trenger hjelp organiserer de utstyr og forteller andre hvordan man skal kunne unngå brann.  Redningsmannens skygge  sitter ikke ved siden av etterpå og forventer takknemlighet. «Nå må du huske å ikke gjøre dette igjen da, da kanskje jeg ikke er i nærheten og kan redde deg…» Den kan også utnytte situasjonen til eget beste, som politiet som lukker øynene for overgrep fra egne kolleger, brannmannen som stjeler fra et brennende hus.

 

Tjener

Tjenere er de som alltid er der for andre, som legger til rette, og som gjør at alt går på skinner. Noen trives best som oppvartere. Lage mat og sette på et pent pyntet bord, passe på at de andre har det de trenger. «Hva kan jeg hjelpe deg med for at dagen din skal bli fin?»  Denne personen har alltid vært sånn, og trives med det. Tjenesten gjøres med et åpent hjerte. I skyggen er den Tjener som ønsker å bli fri, men som bare ikke har jobbet seg ut av tjenesten enda. «Når barna blir store, da skal jeg…» eller «Bare jeg er ferdig med ….., så skal jeg…» Det kan handle om jobb, eller privat.

 

Bestevenn

Bestevennen er den som lar andre skinne. Bestevenner er lojale, de gjør mye for at bestevennen skal skinne, og de er uselviske, og gleder seg over bestevennens suksess. Bestevennen kan sees som «hjelperen» i et amerikansk talk-show. Det er nesten alltid en som ler av vertens vitser, kommer med kommentarer som får verten til å fremstå i beste lys. Bestevennen er en man kanskje ikke ser så godt, men som man ikke ville klare seg uten. Men denne Bestevennen kan også være den som i skjul legger feller, eller går bak ryggen og baktaler. Det er mange eksempler på bestevenner som fremstår som «hjelpere» men som egentlig er det motsatte. Eksempel på dette finnes i Helene Uris roman «Honningtunger».

 

Eksorsist

Dette er de menneskene som ser andres dunkle sider og som kan peke på dem og hjelpe til med å bli få disse sidene frem i lyset. Eksorsisten ser ikke bare enkeltmennesker, men kan også se, og peke på, samfunnets mindre gode sider, og tør å peke på dem. Eksorsisten er heller ikke redd for å se sine egne skygger, er fullt klar over dem, og kan jobbe med dem. I skyggen ser Eksorsisten kun andres feil, og overser, eller tør ikke, å se sine egne feil og svakheter. Det bli som Jesus sa, «Se flisen i den andres øye, men ikke se bjelken i sitt eget.»

   

Kreative familie:

Artist

Artist er den som uttrykker stemninger, følelser og tanker gjennom å forme miljøet rundt seg. Det kan være en maler, en komponist, gartner, dekoratør, en designer, en som elsker å innrede hjem. Har man en slik side kan man være Artist. Man uttrykker det som ikke kan oppfattes gjennom sansene. Livet blir uttrykt gjennom symboler, farger og toner. Den som er Artist har vært artist gjennom mye av livet. Når man har et talent, får man ofte beundrere. Artistens skygge er å misbruke disse beundrerne for egne fordeler. Vi har også hørt om «Den sultende kunstneren». Den figuren kan brukes for å oppnå fordeler som ekstra sympati og gaver. Den sultende kunstner kan også være den som ikke bruker sine kreative evner men undertrykker dem, sulter seg selv for sitt rette uttrykk.

 

Skriver

Skriver er den som noterer alt som skjer, som er opptatt av å skrive ned. Skrivere kan være den som MÅ notere i dagboken, journalister som rapporterer, de som tar vare på den skrevne fortiden som bibliotekarer eller arkivarer. Tidligere tider var skrivere de som skrev ned, og kopierte, tidligere tiders tekster. En skriver er opptatt av at det som er skrevet er det som er sant. Skriveren skygge er å skrive om, forfalske historien, eller å gjøre andres historie til sin egen, plagiering.

 

Pioner

Pionerer er de som ser hva som kan bli, som har ideer til helt nye måte å se ting på, det å skape det som ikke har vært før, eller gå dit ingen før har vært- Ofte kan man tenke på dem som oppdaget nye verdener, som brøt nytt land. Det er en pioner, en som finner de nye tingene. Freud var en pioner, Ford var en pioner… De var blant de første på sitt felt. Pionerens skygge ser vi når den ikke kan gjennomføre prosjektet, dra det i land, men raser videre til nye tanker, nye ideer for hvordan man kan gjøre ting. Det å ikke klare å gjennomføre, men holder det på tanke og idé-planet.

 

Strateg

En strateg er en som får en idé, egen eller andres, og som klarer å sette opp klare mål for så å legge en tydelig plan for hvordan man skal nå dette målet. Da er det delmål, og frister, plan A og plan B, og Strategen kommer i mål. Dette er en som kan legge opp en detaljert reiserute, men som også har lagt inn rom for eventualiteter som måtte dukke opp. I skyggen er Strategen en kontrollfreak. Det å være i den uoversiktelige verden blir for voldsomt og det eneste som klarer å holde på rammene er akkurat planen. 

 

Nettverksbygger

Dette er den som utvikler sitt nettverk av mennesker, som alle har noe man kan trenge en gang. Det er den som har en kontaktliste for alle formål, og som vet hvem som kan bidra med hva. Det er en uunnværlig person i en hver organisasjon, og alle burde kjenne en av denne typen. Den bruker sitt nettverk til å sette mennesker i kontakt med hverandre, av ren empati og generøsitet. «Jeg kjenner noen som kan …. Dere burde snakke sammen», er setning som ofte kommer fra denne personen. I skyggen er Nettverksbyggeren en samler av informasjon til bruk for senere anledninger. Da samler man for å spre uhygge og misstemning.

 

Sladrer

En sladrer er en som alltid bli betrodd små eller store hemmeligheter. Det er noen som har denne dragningen på folk. De vet ikke selv hvorfor, men alle forteller hemmelighetene sine til Sladrerne. De sitter inne med masse informasjon om folk, som de selv ikke har bedt om, men er blitt servert. Sladrerens skygge er der når sladrer om det hun/han har fått vite, når fortrolig informasjon blir gitt videre til noen som ikke skulle hatt den. Sladrere er de som blir sure når noen har fortalt hemmeligheten videre til andre, selv om den i utgangspunktet kom fra dem selv, gitt i fortrolighet. Sladreren føler styrke ved å kunne røpe andres hemmeligheter.

 

Ingeniør

Dette er den som klarer å gi kreative tanker et praktisk uttrykk i form av noe som kan brukes. Det er dem som kan tenke ut praktiske løsninger på ulike forhold. Bygge en bro med riktige forhold, bygge et hus slik at det står også under vanskelige forhold, lage en «vei» der det før ikke var farbart. For Ingeniøren kan også finne løsninger på andre typer dilemma. Ingeniøren kan lage noe, starte det som var bare tanker. I skyggen er Ingeniøren god på lage «luftslott», få ting til å virke solide og brukbare, mens det i virkeligheten er en illusjon. De kan også ta en mer «mekanisk» tilnærming til ting, å ikke se menneskene «bak» gjennomføringen, kun målet.

 

Atleten

Atleten er den som ser målet og gjør alt for å nå det. Atleten lar ingenting stå i veien, så sant det er fysisk mulig. Atleten har utholdenhet, styrke og kreativitet og jobber utrettelig for å nå målet. Dette er konkurransemennesket som føler at ingenting er viktigere enn å vinne. Man strekker seg langt for dette. I skyggen har Atleten følelsen av usårbarhet, uovervinnelighet. Atleten kan også mene at man ikke har verdi dersom man ikke er best, og at dette overskygger de midlene man bruker for å nå målet, inklusive juks og på bekostning av seg selv og andre.

 

Visjonær

Å være visjonær er å se en fremtid som enda ikke er, men som kan bli. Å være visjonær betyr at man alltid har sett for seg hvordan livet, eller samfunnet, familien kan bli.  Det vil også si at man har styrken til å formidle denne visjonen, og få andre med seg i prosessen med å komme dit. Som Gorbatsjov hadde en visjon om Perestroijka. Han hadde styrken til å jobbe frem mot denne, og klarte å få andre med seg. I skyggen er Visjonæren klar for å få tjene på visjonen, og selge den til høyeste tilbud, eller endre den, slik at den blir mer «spiselig» for dem som kan bidra inn i prosessen. En annen skygge er å kreve eller forvente hyllest når visjonen er blitt virkelighet.

 

Poet

Poeten har språket i sin makt. Det å kunne formidle stemninger, bilder og følelser gjennom språket er det som er styrken her. Poeten kan fenge, beta, eller forføre med språket. Det å lage, skape bilder i sinnet ved hjelp av språket. Skyggen er der hvor Poeten skjønnmaler det stygge for å bedra. Man kan gjøre drap og folkemord til skjønn poesi.

 Dilettant

Dette er en figur vi ofte kan mistro. Det er en som ikke kan noe riktig godt, men som hopper fra det ene til det andre, uten å riktig fordype seg i noe av det. Dilettanten har det helt fint! Den prøver litt her og litt der, keramikk, maling, fløytespill, hagestell… Alt er til for å utforskes. Der er jo så mye spennende der ute! I skyggen påstår Dilettanten at den KAN en ting den egentlig ikke har fullt ut kunnskap om. Som når en fysioterapeut påstår å være kirurg. Den har vært innom et tema som kunne ligne, men er langt unna å kunne det samme. 


Action-familien:

Heltinne / Helt

Dette er den som føler at man er ute på et oppdrag. Man skal finne, eller hente, noe som vil bringe fred og velstand til «stammen». Oppdraget er farefullt, eller det vil kunne bringe store strabaser, men ved utholdenhet, mot og kløkt vil man nå frem. Det er behovet for en reise mot personlig vekst og visdom, mot erfaringer og kunnskap. Dette er for dem som føler at de har noe som skal utrettes, en opplevelse som ligger der ute et sted og venter. Heltens/ heltinnens skyggen er behovet for å unnslippe det daglige, eller et egoistisk ønske om å bli sett opp til som en helt / heltinne.

 


Feiging

Feigingen er den som gjør det man ikke tør. Denne arketypen forutsetter at man gjennom livet har møtt seg selv i situasjoner hvor man har visst hva den riktige veien var, den rette handlingen, men ikke gjorde det, fordi det var for skummelt, eller valgte å gjøre det på tross av det som lå på andre siden. Feigingen er den som ofte merker valget, tør jeg, eller ikke. Skyggen er selvfølgelig den som ikke gjør det man VET at er det rette, men som trekker seg, og kjenner på følelsen av feighet.

 

Mobber

Denne arketypen gjør oss i stand til å gjenkjenne tendensen til å overkjøre andre, mobbe eller knuse motstand. Mobber er redd for at sider ved mobberen selv skal bli avslørt. Den gir oss mot til å se det i oss selv som vi er redd for, det som står i fare for å knuse oss. Hva er det, i meg selv, som jeg er så redd for, at jeg ønsker å ødelegge det jeg har foran meg? I skyggen er Mobberen akkurat dette, en mobber. Den våger ikke se seg selv, og må derfor ødelegge andre som den selv blir ødelagt fra innsiden.

 

Gambler

En Gambler er ikke ute etter trygghet, den spiller, gambler, og satser gjerne alt på en hånd, et kort. Gambleren følger magefølelsen, intuisjonen. Kanskje har den rett, kanskje var det egoet som spilte inn. Gambleren tror på seg selv, uansett om andre gjør, eller ikke. I skyggen er Gambleren en som tror mer på flaks enn på hardt arbeid. «Jeg prøver, enten er lykken på min side eller ikke.»

 

Rebell

En Rebell er en som står opp mot regler og konvensjoner for å endre samfunnet. Som ung har langt de fleste en rebell i seg. Man stiller spørsmålstegn ved regler ved lover og ved alle «slik gjør vi det her». Rebellen stiller spørsmåltegn ved alle ting som ikke åpenbart er til det beste for individ, samfunn, de indre behovene. «Hvorfor skal vi gjøre det slik, bare fordi det slik man har gjort det bestandig? Hvilken hensikt har det, er det til det beste nå?» I skyggen gjør Rebellen opprør fordi den kan, utfra skjult agenda eller sinne. Noen blir Rebeller fordi det er det gruppen trenger, eller man er med i en gruppe med Rebellen som funksjon. Det man gjør.

 

Detektiv

Detektiver er nysgjerrige, og har utmerket observasjonsevne og intuisjon. De VET at noe er galt, og må finne ut hva og hvorfor. Ønsket om å finne sannheten er stort. Er det begått en forbrytelse, og hvem gjorde det? Agatha Christies Miss Marple er en figur som bruker observasjon og intuisjon for å finne frem til løsningen, til sannheten. I Detektivens skygge har man Kikkeren som ønsker å avsløre, ikke for å finne sannheten, men for å samle informasjon om sine medmennesker. «Jeg vet noe om deg.»

 

Midas / Miser

Midas er kongen fra antikken som fikk den gave fra gudene, at alt han berørte ble til gull. Han ble symbolet på overflod, på suksess. Her er det kreativiteten som er av den typen at alt man forsøker seg på blir til suksess, uansett hva det måtte være av entrepenør/ gründervirksomhet eller annet man måtte starte med. I dette ligger også gleden ved å dele av rikdommen sin. Midas holdt store selskaper, og når han ikke lengre ville ha rikdommen sin, ble den til gullsand i elven.

Den motsatte egenskapen ligger i Miser, det engelske uttrykket for Gjerrigknark. Denne gjemmer rikdommen sin, og nekter å bruke av den, ikke en gang til seg selv og sin egen komfort skal den brukes. Rikdommen voktes vel. Det behøver ikke kun å handle om materiell rikdom, men også om følelser og evner eller kvaliteter, tid. Man er redd for å miste det man har. Ebenezer Scrooge er et godt eksempel.

 

Slave

Slaven gir sin kraft og energi, sin vilje, over til noe som er større enn seg selv, og har tillit til denne andre. Tidligere tiders slaver hadde ikke identitet, et eget navn eller disposisjonsrett over dagen, kroppen og energien sin, men ble gitt mat og husly i bytte. De måtte legge sitt liv i denne andres hender. I dagens situasjon vil det kunne være mennesker som har gitt livet sitt til å tjene en sak, eller satt seg i en situasjon hvor man ikke selv kjenner at man kan bruke tiden og ressursene sine slik man selv ønsker. Da er det å håpe at det er for en god sak at man «slaver», at det er det gode man tjener. Det kan være at man har gitt bort valgene i livet sitt til noen andre i frykt for å måtte ta egne valg, og måtte stå for dem.

 

Frihetskjemper

Frihetskjemper er den som gjennom livet sloss for friheten til å tenke, leve, tro, og leve som man ønsker. Det kan også være den som har sloss mot utdaterte tanker og holdninger hos mennesker rundt seg. Kanskje har man sloss mot dette i et samfunn, i sin familie eller i seg selv. Frihetskjemperens skygge er at man i stedet for å sette fri pådytter andre sitt eget indre tyrani, eller at man ignorerer andres motforestillinger og motstand.

 

Hevner

Hevneren har et driv til å utjevne urettferdighet, og balansere vektstangen. Det er en rettferdighetstrang som ligger både i forhold til samfunnet, men også i forhold til seg selv. Hvordan kan en urett rettes opp, hva skal til? Hevnerens skyggen er selvfølgelig å hevne en urett, begått mot seg selv eller andre,  med voldelige midler.

 

Ødeleggeren

Dette er en livskraft, på samme måte som å gi liv, skape. Det å ødelegge er å legge grunnen klar for ny vekst. En skogbrann klargjør mark for nytt liv, når man river et hus, er det åpent land for et nytt. Ødeleggelseskraften er der i alle, men noen har den mer enn andre. «Dette går ikke, det må vekk, her må vi få inn nye krefter». I skyggen kjenner man kun på den berusende destruksjonen. Det kan være behovet for å fysisk ødelegge, eller det å ødelegge for egne eller andres drømmer og potensiale.

 

Mellommann

Dette er den som alltid har gått i mellom og klart å skape enighet mellom søsken, venner eller kollegaer. De som har denne, har alltid hatt et potensiale for å skape fred og legge planer for vekst mellom mennesker. Det ligger i disse en dyp respekt, og forståelse for begge sider av en konflikt, og dermed også mulighet for å se en vei ut. I Mellommannens skygge  forhandlers det  ut fra en skjult agenda, nemlig til forhandlerens egen fordel.

 

Advokat

Advokaten er den som stiller seg på de svakes side, og slåss for denne. Det er rettferdighetssansen som slår inn. Den svake kan ikke sloss for seg selv, derfor er det et misforhold. Advokaten er ikke en Kriger, eller en Ridder, men man stiller seg i det offentlige lys og argumenterer. Det er medfølelse i praksis. I skyggen jobber Advokaten for negative saker, eller for saker som er etisk uholdbare. Man kan også forsvare utfra personlig vinning. Dem du tror du ikke vil ha:

Den avhengige

Denne er avhengig, og det behøver ikke å være av dop eller andre stoffer, men kan være av spenning, sjokolade, sex, andres godkjennelse, ja nesten hva som helst som gir et rush av glede, adrenalin, endorfiner eller annet som kan gi en følelse av tilfredshet. I lyset viser denne arketypen AT man har en avhengighet, og HVA den består i. Den gjør oss i stand til å konfrontere dette behovet, og gjøre noe med det. Den avhengiges skygge består nettopp i at man ikke vil se avhengigheten og hva den gjør med livet; med ærligheten og integriteten, verdigheten. Skyggen lar avhengigheten får makten i livet, og lar den styre det meste av det vi gjør.

 

Lurendreier

Denne kan ha flere aspekter som Magiker og Spell-caster. Det er en som kan få virkeligheten til å fortone seg annerledes enn den først så ut til. Er det regn, kan denne arketypen få det til å virke som en fantastisk dag likevel. Lurendrieren kan "trylle", få oss til å se timg på en helt annen måte. Lurendrieren kan få andre til å gjøre ting man egentlig ikke ville ha gjort, nettopp fordi den trekker frem helt uventende ting fra «hatten». Lurendreierens skygge er evnen til å manipulere andre til å gjøre ting de ikke vil ved å lure eller fordreie sannheten.

 

Hedonist

Hedonisten er den som klarer å nyte livet i fullt monn, og som heller ikke er blyg i forhold til det. Hedonisten ser det vakre, det gode og kan ta det til seg, omfavner alt det i livet som kan bidra til nytelse. Det gjelder ikke bare mat, men kjærlighet, natur, kunst, komfort, sex. Hedonisten hyller det vakre i seg selv og andre. Hedonistens skygge er glupskheten, det å ikke kunne stanse i tide, å ikke ville dele. Det kan også være det å nyte på andres bekostning.

 

Vampyr

Vampyren er den som lever i skyggene og som suger livskraften fra andre. Vampyren i lyset gjør oss klar over at denne energien er i nærheten. Den lar oss se hva i omgivelsene det er som suger energi fra oss, mennesker eller annet. Det å ha en Vampyr betyr at man kan kjenne igjen denne når den er i nærheten. Og på seg selv kjenner man andre. Det betyr også at man selv kan være en Vampyr, en som henger seg på andre for å få kraft fra dem, det være seg livskraft, kreativitet eller annet man føler at man trenger.

 

Hamskifter

Dette er en som kan forandre identitet etter vilje. Både Odin og Loke var Hamskiftere, de kunne forandre identitet ettersom de ønsket. Dette betyr at man kan bevege seg mellom ulike måter å se verden på, ulike «personligheter» eller bevissthetsnivå. En Hamskifter kan bevege seg mellom ulike samfunnslag helt ubesværet, ved å ta en annen «identitet». I skyggen er Hamskifteren  også rask til å forandre meninger, etter hvem man er sammen med. Man kan bli oppfattet som å «snu kappen etter vinden», og at det kan være lite «hold» i det man sier.

 

Femme Fatale

Dette er en dame som har vært ute en vinterdag før, hun er trygg i seg selv og sin egen sensualitet, sin egen erotiske tiltrekning. Denne figuren er trygg og eier seg selv. Hun tar gjerne en flirt, men legger aldri hjertet i det. Hun har full kontroll. Skyggen er at hun kan bruke seksualteten og erotikken for å oppnå goder på områdene makt og penger. Hun kan «spise menn» for å få makt, eller som hevn for tidliger ugjerninger. "Den sorte enke"er et eksempel. 

 

Tyv

Tyven vet hvor lett det er å bli bestjålet, så den passer på verdiene sine. det kan være den virkelige eller potensielle rikdommen som man har, som kan komme eller den man har i seg av indre verdier, av kjærlighet. Tyvens skygge er den som faktisk stjeler fra andre. Det kan være fysiske verdier, ideer, kjærlighet, beundring eller andre verdier man selv mener å mangle.

 Aristokrat

Den sanne aristokraten har verdighet, kunnskap og vet at den som har mye, også har en forpliktelse til å yte til andre som har mindre. Verdigheten 

går ikke nødvendigvis på vissheten om å ha penger, men det å ha en indre verdighet som viser at man tar seg selv og sin historie på alvor, og lever den. I skyggen er Aristokraten den som mener at den selv er hevet over andre. Den mener å  ha krav på ærbødighet fra andre, at andre er til for å «tjene» en selv.


Tigger

Tiggeren er den som ber om hjelp uten blygsel. Det kan være den som sitter på gaten, eller det kan være den som VET at en selv har knappe ressurser, og som derfor MÅ be om hjelp. Det er en øvelse i ydmykhet. Det viser også at vi alle, på en eller annen måte, er tiggere. Vi har alle vært helt og fullt avhengige av andre for å overleve, vi får hver dag hjelp av noen i det daglige, faktisk av naturen rundt oss for oksygen og vann. Denne viser oss omtanke og ydmykhet i livet. Skyggen er den hvor vi selv gir opp å forsøke, og lar oss selv bli helt og fullt avhengige av andre. Vi sitter billedlig på gaten, og blir usynlige som personer. Det eneste som sees er behovet for hjelp.